Які міжнародно-правові аргументи ви б порекомендували наводити, щоб переконувати суди якнайшвидше розглядати сімейні справи щодо дітей?
Ольга Поєдинок відповідає на запитання адвокатів
  • Які міжнародно-правові аргументи ви б порекомендували наводити, щоб переконувати суди якнайшвидше розглядати сімейні справи щодо дітей?

Відповідь: – Я б починала зі статті 6 (Європейської) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, адже проголошене нею право на справедливий суд включає розгляд справи впродовж розумного строку. Крім того, Європейський суд з прав людини має практику щодо цього, на яку також варто посилатися, адже ЄКПЛ захищає права всіх людей незалежно від віку. Більш того, ЄСПЛ окремо звертав увагу на особливу важливість фактору часу в сімейних справах щодо дітей (див., наприклад, рішення у справах Paulsen-Medalen and Svensson v. Sweden від 19.02.1998, заява № 16817/90; Elsholz v. Germany від 13.07.2000, заява № 25735/94; Sommerfeld v. Germany від 08.07.2003, заява № 31871/96).Іншим міжнародним договором, учасницею якого Україна також є, – Європейською конвенцією про здійснення прав дітей – для «дитячих» справ встановлюється вищий стандарт: стаття 7 передбачає обов’язок діяти швидко, причому під час розгляду справи, так і на етапі виконання рішення («Під час розгляду справ, що стосуються дитини, судовий орган діє швидко для уникнення будь-яких невиправданих зволікань, а швидке виконання прийнятих рішень повинно бути забезпечене відповідною процедурою. У термінових випадках судовий орган при необхідності має повноваження приймати рішення, які підлягають негайному виконанню». Згідно з Законом України «Про ратифікацію Європейської конвенції про здійснення прав дітей» дія цього міжнародного договору «поширюється на розгляд судами справ, що стосуються: усиновлення дитини; встановлення опіки, піклування над дитиною; визначення місця проживання дитини; позбавлення або оспорювання батьківських прав; інших питань про відносини між батьками та дитиною; будь-яких інших питань, що стосуються дитини особисто, а також питань її сім’ї (у тому числі її виховання, поновлення батьківських прав, управління її майном)».Керівні принципи Комітету міністрів Ради Європи щодо правосуддя, дружнього до дітей, включають характеристику «швидке» безпосередньо до визначення поняття «правосуддя, дружнього до дітей». Утім, у ту ж дефініцію закладена й інша, не менш вагома, складова такого правосуддя: воно має бути «добре виконане». Це означає, що швидкість правосуддя не повинна забезпечуватися за рахунок його якості. У Керівних принципах ідеться про необхідність «уникнення невиправданих затримок», а також про те, що «[п]ід час всіх розглядів за участю дітей, принцип актуальності повинен застосовуватися для забезпечення якнайшвидшого реагування та захисту прав та інтересів дитини, при дотриманні верховенства права».

0 Comments